• Objavljeno u Broj 11

Kolaps globalnog sistema – geni i “ljudska priroda” nisu uzrok “svjetskog haosa”

John McMurty

Postoji općeprihvaćeno objašnjenje za svjetski haos, a mnogi naučnici i filozofi su ti koji ga danas promiču. Tvrdnja je sljedeća – rastuća globalna kriza s kojom se suočavamo danas seže nazad do pitanja razvoja same ljudske prirode i gena.
Naučna kategorija antropocene, sada odveć poznata, kojom se nastoji locirati globalna kriza predstavlja sličnu ideju te na gotovo isti način odvraća pažnju od stvarnih problema.
Zapravo, nijedna teorija ne može ni približno objasniti trenutni kolaps globalnog sistema, niti ekstremnu klimu destabilizacije, kao jednog od glavnih simptoma.

Više...
Priključi se za RSS feed