Islamska revolucija i njeni ideali

Saeid Abedpour 

Kakva je suština Islamske revolucije koja se dogodila u Iranu februara 1979. godine? Kakav je to radosni nagovještaj, ideale i vrijednosti ova revolucija najavila iranskome narodu i muslimanima svijeta? Čini se da u kontekstu odgovora na ova dva važna i ključna pitanja može se govoriti o izazovima globalizacije u odnosu na Islamsku revoluciju. Premda se kroz sistem Islamske republike kao objektivnog produkta Islamske revolucije može u velikoj mjeri saznati o izazovima proisteklim iz procesa globalizacije, ali glavni cilj ovoga rada je ponuditi jedan cjelovit i izvanjski pogled. Jer, Islamska revolucija je nešto što nadilazi sistem Islamske republike, a osim toga lišena je ograničenja sa kojima je suočena Islamska republika kao jedan politički sistem. Analiza suštine Iranske revolucije te vrijednosti i ideala ove - jedinstvene u svijetu – revolucije teme su koje će u sažetom obliku biti elaborirane u radu.

Više...

Islamska revolucija, konzumenti i identitet

Farhad Darvishi

Svaka revolucija i društveni pokret imaju svoj definirani djelokrug i određene konzumente. Ovaj djelokrug može obuhvaćati jedan mali ograničeni geografski prostor sve do cijelog svijeta. Određivanje geografskog djelokruga i stvarnih konzumenata jedne revolucije može pomoći njenim izvršiteljima da – na osnovu obima geografskog prostora i mnoštvosti primatelja – osiguraju neophodna sredstva i izvore i zauzmu pristup neophodan za realizaciju, sa jedne strane, a sa druge, omoguće izvanjskim promatračima da u svojim procjenama uzimajući u obzir navedene parametre donesu prosudbu o revoluciji. Na temelju toga glavno pitanje je ko su stvarni konzumenti Islamske revolucije u vremenu globalizacije? Šiije, muslimani ili ljudski rod? Određivanje svake od ovih grupa iziskuje posebne odrednice za  nositelje Islamske revolucije na šta ćemo se osvrnuti u nastavku.

Više...

Duhovnost u islamskoj revoluciji s akcentom na misao Imama Homeinija

Naser Jamalzad, Mohammad Hosni Tebar

Otuđenost moći od duhovnosti u diskursu liberalne demokracije politiku je transformiralo u poprište sukoba kroz ekspanzionističke težnje uz tvrdnje o etičnosti. U islamu duhovnost je kretanje stazom 'božanstvenosti' (Bog kao krajnji cilj čemu prethodi spoznaja Boga). Demokratski religijski sistem ponikao iz islama i islamske revolucije smatra da ako islamska duhovnost kao jedan od izvora moći od jednog čisto individualnog i unutrašnjeg pitanja postane segment društvene ravni na način da pojedinac, društvo i država se odlikuju duhovnošću tada se javlja duhovna moć, u značenju da  pojedinac, društvo pa čak i država sa svim strukturama i državnim uposlenicima može biti prožeta 'božanskim'. Ukoliko se to dogodi onda moć ne samo da neće biti razarajuća nego će voditi ka uzvišenosti i sreći posjednika moći u prvoj fazi a potom i članova društva. Ovaj rad će se baviti pojmovnim kontekstom duhovne moći te će se višeaspektualnim hermeneutičkim metodom protumačiti misao i praksa Imama Homeinija (r.a.) čija ličnost predstavlja najbolji primjer utjelovljenja duhovnosti u individualnoj i društvenoj sferi. Duhovna moć ponikla iz islamske revolucije imajući u vidu njenu suštinu, izvore, tipove i primjenu ima nekoliko opsega i može u sadašnjim povijesnim kompliciranostima kroz diskurs meke moći transformirati se u dominantan diskurs. Napose, u sadašnjem vremenu kada se ne samo na Istoku već i u najateističnijim dijelovima zapadnih društava zapaža traganje za duhovnošću.

Više...

Geopolitičko ponašanje Islamske republike u vremenima nakon revolucije

Muhamed-Reza Hafeznija

Central Treaty Organization (CENTO) je formiran 1955. godine u Bagdadu od strane Pakistana, Turske, Iraka i Velike Britanije a 1956. godine priključio mu se i Iran. Nakon puča Abdolkarima Qasema u Iraku 1959. godine, ova zemlja je istupila iz Bagdadskog sporazuma a on je dobio naziv CENTO. Nakon događanja Islamske revolucije, odmah na početku 13. marta 1979. godine, glasnogovornik privremene vlade Islamske republike Abbas Amir Entezam je objavio izlazak Irana iz CENTOA. Potom je Ministarstvo vanjskih poslova privremene vlade 26. marta  i službeno objavilo povlačenje privremene vlade IR Iran vladama Pakistana, Turske i Velike Britanije.

Više...

Kosovo i region

Zlatko Dizdarević

Priča o osamostaljenju Kosova stara je koliko i Kosovo u Jugoslaviji. Vraćala se i zamirala vrlo često da bi potpuno isplivala na površinu raspadom SFRJ. Od pukog sna i čežnje kod Kosovara do polaganog navikavanja većine u Srbiji na to da „Kosovo više i nije Srbija“. Pri tome se činilo logičnim što je potpuno različit pogled u Prištini i u Beogradu na to šta ovakva realnost i praktično znači. U „procesu“ koji se odvija na mahove i u talasima vruće-hladno, svako od njih ima svoju verziju. Kao da je jedino u Briselu, odakle se navodno diriguje tzv. „Briselskim procesom“, potpuni nedostatak preciznosti u tumačenju osnovnog pitanja – šta doista treba konkretno učini da se ova priča dovede do kraja. I kako taj kraj treba da izgleda.

Više...

Budućnost Palestine

Tim Anderson

Tvrdnje da Izrael ima “pravo da postoji” je konstruirani mit. Zapravo, države aparthejda su zločin protiv čovječnosti i trebale bi biti ukinute. Ključno pitanje na koje ovaj rad nastoji odgovoriti je kakvi su izgledi buduće demokratske Palestine? Rad na početku analizira temelje države Izrael, uključujući i njegovu rasnu ideologiju, karakter palestinskog otpora, “moralno izjednačavanje” i lažne reformističke argumente “ljevičarskog cionizma”. Ova analiza identificirat će ključne izazove cionističke vojne okupacije, moćne zapadne saveznike, fanatičnu cionističku misiju i razjedinjenost palestinskih frakcija i njihovih saveznika. S druge strane sve je jači rastući palestinski otpor okupaciji, sve prihvatljiviji legitimitet Palestine, spremnost regionalnih saveznika, a ranjivost izraelskih saveznika kada su u pitanju očigledni zločini Izraela koji se više ne mogu prikrivati i relativizirati. U konačnici možemo zaključiti da je budućnost Palestine zamagljena različitim podjelama, bolom i žrtvom ali daleko od toga da je beznadežna.

Više...

Time magazin imenovao Jamala Khashoggija i ubijene novinare „Osobama godine“

Erin Durkin

Nedavno je Time Magazine imenovao ubijenog novinara Jamala Khashoggija, zajedno sa ostalim mučenim novinarima, osobama godine. Prošlo je više od dva mjeseca otkako je Khashoggi ušao u saudijski konzulat i nikada više nije izašao. U medijima je to bilo poprilično popraćeno, kao udar na novinarstvo i sve ono što ono predstavlja. Ipak, razlozi zbog kojih je Saudijska Arabija likvidirala Jamala Khashoggija su bili puno manje popraćeni.
Khashoggi je bio jedan od najpoznatijih saudijskih političkih komentatora u SAD-u. Da ga Saudijska Arabija ubije u konzulatu, na tako svirep način, treba da očekuje oštru osudu međunarodne zajednice koja bi poništila svaki trud predstavljanja Mohammada bin Salmana kao mladog liberala i reformistu koji pokušava da izgradi novu Saudijsku Arabiju. Šta je Jamala Khashoggija učinilo tako opasnim za Mohammada bin Salmana?

Više...

Islamistički faktor u 14. parlamentarnim izborima Malezije

Ahmad Fauzi Abdul Hamid

Malezijski 14. opći parlamentarni izbori karakteristični su po tri različita ali ipak međuovisna islamistička modela koje su biračima ponudile tri političke koalicije koje su se nadmetale za povjerenje malezijskih građana. Prva koalicija je Nacionalni front – Barisan Nasional (BN) koji je predvodio u to vrijeme aktuelni premijer Najib Razak. Druga koalicija je Pakt nade – Pakatan Harapan (PH) čiji je lider bivši i sada ponovo novi premijer dr. Mahathir Mohamad.  Treći savez je “Gagasan Sejahtera” ili “Ideja prosperiteta” koji je predvodio Haji Abdul Hadi Awang, lider Pan-Malezijske islamske partije (PAS). Svaka od pomenute tri političke grupacije ponudile su svoju viziju islamizma sa različitim stupnjem i modelom inkluzivnosti nemuslimana kao sastavnog dijela političkog prostora kojim dominiraju muslimani. Kao što su rezultati izbora pokazali niti jedan od tri islamistička modela nije potpuno odbačen. Iako su na federalnom nivou – nivo države Malezije u cjelini – Malezijci odlučili da svrgnu šest decenija dugu kontinuiranu vlast koalicije Barisan Nasional u korist etnički diversificiranijoj kolaciji nade – PH, dvije malezijske federalne države, Pahang i Perlis ostale su lojalne prethodnoj vladi, dok su druge dvije države, Kelantan i Terengganu izabrale administraciju koju predvodi konzervativno-tradicionalna Islamska partija PAS. U središtu nacionalne rasprave glede korupcije i zloupotrebe vlasti, različite koncepcije islamističke vlasti zadržale su svoju relevantnost među biračima koji su 9. maja 2018. godine izašli na izbore. Ovaj rad upravo analizira islamistički faktor dinamike proteklih izbora.

Više...

Današnji protivnici povlačenja američkih trupa iz Sirije stvarali su ISIL/DAESH

Max Blumenthal

Među onima koji su potrčali da osude Trumpovu odluku o povlačenju iz Sirije, malo je onih koji su kadri objasniti zbog čega je tih nekoliko hiljada američkih trupa uopće bilo raspoređeno po sirijskim brdima. Ako je američka misija bila da se uništi ISIL, zbog čega se ISIL uopće pojavio? Osim toga, kako je uopće moguće da ova džihadistička formacija još uvijek preživljava u samom središtu američke okupacione zone u Siriji.

Više...

Naftna igra se promijenila, igrači su se promijenili

Marwan Salamah

Sa dramatičnim porastom u američkoj produkciji nafte, naftnim tržištem sada dominiraju tri igrača: SAD, Rusija, te Saudijska Arabija koji zajednički predstavljaju 30-40% od totalne svjetske produkcije, što im daje kontrolu naftnih cijena, te stoga, i sudbine svijeta. U isto vrijeme, čini se da OPEC-ova moć da utječe na naftno tržište i cijene tržišta polahko opada. Ovaj očigledni nesklad među njihovim članovima kada je u pitanju rast i pad cijena i razine produkcije se još više ističe u zadnje vrijeme, što dalje oslabljuje kartel i ubrzava njegov mogući pad, pozivajući još više konfuzije, niže cijene, više troškove i slabiju ekonomiju.

Više...