Upute autorima za saradnju u PIS-u

Digitalni časopis PIS (Politika i međunarodne studije) se izdaje s ciljem upoznavanja i istraživanja različite problematike koja je predmetom međunarodne politike. Institut Ibn Sina je pokrenuo ovaj časopis s ciljem promoviranja kritičko-istraživačke misli na polju političkih znanosti i međunarodnih odnosa.
Časopis također, donosi izvještaje i radove sa znanstvenih skupova koji se tiču gore spomenutih znanstvenih i teorijskih područja, priopćenja, osvrte, recenzije i prikaze (prije svih, domaćih bosanskohercegovačkih  izdanja).
Redakcija prima samo neobjavljene tekstove. Radovi se dostavljaju Redakciji na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Redakcija zadržava pravo da rukopise redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima bosanskog, hrvatskog i srpskog književnog jezika.

Časopis PIS objavljuje sljedeće kategorije članaka:

1. izvorni znanstveni članak (Original scientific paper);
2. prethodno priopćenje (Preliminary communication);
3. pregledni članak (Review);
4. stručni članak (Professional Paper);
5. prikazi i ocjene (4 do 8 autorskih kartica teksta uz tačne bibliografske navode djela).

Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku donosi Redakcija.

Radovi trebaju sadržavati:

1. naslov rada;
2. ime i prezime autora;
3. akademsko zvanje;
4. puni naziv i adresu ustanove u kojoj je zaposlen;
5. e-mail adresu i telefon autora;
6. sažetak i ključne riječi na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku;
7. sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku;
8. bilješke i literaturu.

Radovi trebaju iznositi najviše 15 kartica teksta, tj. 27 000 karaktera (bez razmaka).

Upute za pisanje bilješki u časopisu:

Za bilješke, citiranje i navođenje literature autori se trebaju pridržavati uobičajenih normi znanstvenog prezentiranja teksta.

Za knjige:
1. ime i prezime autora malim slovima;
2. naslov i podnaslov u kurzivu;
3. mjesto izdanja;
4. izdavač, godina i stranice knjige.

Primjer: Ćehajić, Džemal, Derviški redovi u Jugoslavenskim zemljama, Sarajevo, Orijentalni institut u Sarajevu, 1986, str. 50-58.

Za časopise:
1. ime časopisa (staviti u kurziv);
2. godište;
3. godina (u zagradama);
4. mjesto;
5. broj i stranice časopisa.

Primjer: Dilberović, Alija, „Nakšibendijska tradicija Mostara u XIX i prvoj polovini XX stoljeća –Slučaj Koski-pašinog hanikaha“, Znakovi vremena, god. XVI, (2013) dvobroj 61/62, Sarajevo, str. 270-272.

Radovi koji ne zadovoljavaju navedene uvjete neće biti objavljeni.